SAMFUND - ORGANISATION - FORRETNING

JURBE§T leverer juridisk, forretningsmæssig og organisatorisk rådgivning og facilitering med fokus på ambitiøse og meningsfulde relationer og resultater.


JURBE§T bidrager til aktivt og værdiskabende bestyrelses- og advisory board arbejde med afsæt i evaluering og eksekvering ifht. særligt boardgovernance og virksomheders sociale, kreative og økonomiske udvikling og bundlinje.


THE ART OF BUSINESS


Trine Jordahn-Nielsen står bag JURBE§T og vil med sine mange års erfaring med top- og forandringsledelse, bidrage til jeres strategi, bestyrelsesevaluering- og opfølgning. Trine har stor indsigt i koblingen mellem forretning, mål og organisation.


Mange af JURBE§Ts opgaver starter med en personlig ledelsessparring af ejer, direktør eller direktion som står overfor forandringer, strategiudviklingsproces eller behov for udvikling. Du/I får altså både personlig sparring og hjælp til udviklingsprocesserne med fokus på, at konkrete udfordringer og opgaver løses via samarbejdet.


Den fortrolige og styrkende 1-1-ledersparring er et solidt fundament i forløbene og tilrettelægges efter individuelt behov.


Er I en virksomhed i en vækstfase med behov for nye løsninger og/eller en kreativ virksomhed eller socialøkonomisk virksomhed, så er der et særligt godt match.


JURBE§T holder til i Amaliegade 6 med gode mødefaciliteter.

Vil du gerne kontaktes for mere information?

Skriv en mail eller ring og få inspiration til:


⦿ Bestyrelsesevaluering

⦿ Kreativ og målrettet strategiproces

⦿ Forretnings- og ledelsesudvikling

⦿ Ledelses- eller juridisk rådgivning